Θεώρημα Μέσης Τιμής (ΘΜΤ).

Το Θεώρημα Μέσης Τιμής (ΘΜΤ) είναι κάπως «ιδιότροπο», διότι υπάρχουν περιπτώσεις που είναι κάπως δύσκολο ν’ αναγνωριστεί από την άσκηση ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Όμως, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις, που η χρήση του είναι ευκολότερο ν’ αναγνωριστεί, διότι η άσκηση έχει κάποια χαρακτηριστική έκφραση ή σχέση. Αυτά ακριβώς είναι που αναλύονται στο φυλλάδιο που θα δεις και που πρέπει να προσέξεις.

Συχνά, το ΘΜΤ «συνεργάζεται» με το θεώρημα του Bolzano ή και το θεώρημα του Rolle (όχι απαραίτητα και με τα δύο, χωρίς όμως ν’ αποκλείεται τέτοια «συνεργασία») σε ασκήσεις με ερωτήματα, όπως ακριβώς είναι αυτές που τίθενται στις εξετάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις τέτοιων ασκήσεων, έχουμε διαδοχική εφαρμογή των θεωρημάτων σε διαφορετικά διαστήματα.

Παρακάτω μπορείς να ξεφυλλίσεις ένα μέρος του φυλλαδίου (απαιτείται Adobe Flash Player). Για να το «κατεβάσεις», πάτα στην εικόνα δεξιά.

←  Επιστροφή στα περιεχόμενα του Διαφορικού Λογισμού.

←  Επιστροφή στα περιεχόμενα της Γ΄Λυκείου.